دستگاه کاور کفش اتوماتیک

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

دستگاه کاور کفش اتوماتیک

دستگاه کاور کفش اتوماتیک

کاور نمودن کفش عموما یا بصورت دستی یا توسط دستگاه کاور کفش اتوماتیک صورت میگیرد.

بصورت دستی توسط نایلون کار کفش یکبار مصف توسط دست صورت میپذیرد.

در صورت اتوماتیک، بدون دخالت دست، کاملا بهداشتی انجام میگردد.

دستگاههای کاور زن کفش اتوماتیک، عموما یا مکانیکی هستند یا توسط برق شهری عمل میکنند.

دستگاههای کاور زن برقی، بصورت تماما اتوماتیک و بدون دخال دست عمل میکنند.

فقط کافیست خشاب کاور کفش را داخل دستگاه قرار داده و از دستگاه استفاده نمائید.

نکات قابل توجه در رابطه با دستگاههای کاور زن کفش:

برای استفاده از این دستگاهها، کاور مخصوص خود را تهیه نمائید.

در صورت بروز مشکل و خطا، قبل از دستکاری توسط افراد نامتخصص، از شرکت فروشنده، سرویس کار بخواهید.

موارد استفاده و کاربردی:

  • بیمارستان و کلینیک
  • صنایع دارو و غذاسازی
  • اتاقهای سرور کامپیوتری