دستگاه کاور کفش حرارتی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

دستگاه کاور کفش حرارتی

دستگاه کاور کفش حرارتی

کاور نمودن کفش در بسیاری از محیطهای بهداشتی و عفونی یک امر ضروری میباشد.

کاور شدن کفش اغلب یا توسط دستگاه اتوماتیک و یا توسط اشخاص به صورت دستی انجام میگردد.

استفاده دستگاه، بهداشت بیشتری را شامل میشود چون کاور کشیدن بر روی کفش بدون دخالت دست است.

دستگاههای کاور زن کفش یا مکانیکی هستند و یا با برق عمل میکنند.

نمونه ای دستگاههای کاور زن برقی، مدل حرارتی میباشد.

همانطور که از اسم این دستگاه مشخص است، حرارت در این محصول نقش بسزایی دارد.

نایلون کاور کفش، با استفاده از حرارت تولید شده توسط هیتر دستگاه، جذب کفش میشود.

حرارت تولید شده، کوچکترین آسیبی به دستگاه وارد نمیکند.

بعد از اتمام کادر در محیطهای بهداشتی و به هنگام خروج از محیط، نایلون کاور را به آسانی میتوان جدا نمود.

نکته:

هر نایلونی جهت استفاده در این دستگاه، کاربرد ندارد.

جهت بهره برداری از این محصول، نایلون مخصوص را تهیه نمائید.

موارد استفاده از دستگاه کاور کفش حرارتی:

بیمارستان و کلینیک

اتاقهای سرور کامپیوتری

صنایع داروسازی

صنایع غذا سازی

آشپزخانه های صنعتی و …